Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Základné ustanovenie firmy FLINE : Každý obchod realizovaný medzi firmou FLINE a zákazníkom je založený na dôvere a obojstranne výhodnej spolupráci vedúcej k spokojnosti oboch strán.

1.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

Predávajúcim je :

Vendelín Florek - FLINE

Dubová 493/5 03104 Liptovský Mikuláš

IČO : 10860771

DIČ : 1020473608

IČ DPH : SK1020473608

IBAN: SK2109000000000056738805

Kontakt :

Výroba : fline@fline.sk , 0445522167, 0903284731

Predajňa : nabytok@fline.sk, 0445525750, 0903484546

Kupujúcim je : fyzická osoba (obchodná spoločnosť, organizácia), ktorá si objednáva tovar na stránke www.fline.sk. Kupujúci musí v objednávke presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že budú plniť svoje záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy a všetky prípadné nedostatky alebo spory budú riešiť prioritne dohodou vyhovujúcou obidvom stranám.

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

FLINE sa zaväzuje : dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, odoslať tovar v dohodnutej lehote, uplatniť zľavy alebo akcie, ktoré sa na zákazníka vzťahujú, vystaviť a priložiť faktúru za dodaný tovar.

Kupujúci sa zaväzuje : prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dohodnutú cenu a užívať ho v súlade s návodom a prípadnými odporúčaniami a podmienkami stanovenými výrobcom.

 

3. Objednávka

3.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH. V odkaze : náležité požiadavky na zmenu aktuálneho modelu výrobku, názov akcie, ktorú si zákazník praje uplatniť viď. sekcia Akcie.

3.2 Po odoslaní objednávky bude doručené na emailovú adresu uvedenú pri objednávke automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ tento email nebude doručený, je potrebné skontrolovať, či bola pri registrácii zadaná správna emailová adresa. Ak je emailová adresa správna a napriek tomu automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, je potrebné kontaktovať predávajúceho na fline@fline.sk.sk alebo na tel.č.: 0445522167. Toto automaticky generované potvrdenie slúži len na overenie správnosti zadania objednávky, nie je považované za kúpnu zmluvu. Tá vzniká až po ručnom spracovaní a overení vašej objednávky pracovníkom a jej následnom potvrdení.

3.3 Pri atypických výrobkoch je kupujúci po konzultácii povinný uhradiť zálohu za tovar v dohodnutej výške avšak vo výške minimálne 50% z ceny výrobku.

 

4. Storno objednávky

4.1 Objednávku je možné stornovať  takou formou akou bola prijatá alebo e-mailovou formou.

4.2 Storno objednávky je možné do 72 hodín od potvrdenia objednávky bez poplatku. V prípade neskoršieho storna je potrebné kontaktovať odbyt FLINE a informovať sa o možnosti stornovania.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Odstúpenie od zmluvy je možné v zmysle platných zákonov alebo na základe individuálnej dohody s firmou FLINE v súlade so základným ustanovením firmy FLINE.

5.2  Kontaktujte predávajúceho na fline@fline.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru.

a. Tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu).                                              

b. Peniaze Vám budú vrátené dohodnutou formou po fyzickom prijatí vráteného tovaru na náš sklad

c. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

 

6. Dodacie podmienky

6.1 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

6.2 V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je dodávateľ povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru.

6.3 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

6.4 Doba dodania na všetok tovar je do 4 týždňov príp. do 8 týždňov.

6.5 Dodaním tovaru sa rozumie dodanie tovaru pred vchod objektu, ktorý bol uvedený v objednávke. Prepravca nie je povinný tovar vynášať kupujúcemu do domu alebo bytu. Šofér môže pomôcť s vynáškou tovaru na základe dohody.

 

7. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.fline.sk sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu a vynášku tovaru, pokiaľ sa neuplatňuje Akcia, ktorá zmienené upravuje.

Spôsoby platby:

Platba pri prevzatí tovaru - firma FLINE zabezpečí dovoz tovaru k zákazníkovi. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta odsúhlasený poplatok za dopravu.

Prevod na účet - kupujúci platí za tovar vopred, tovar bude kupujúcemu dodaný po pripočítaní ceny za tovar. Platba prebehne na bankové spojenie firmy FLINE po potvrdení objednávky.

 

8. Reklamačný poriadok

8.1 V prípade reklamácií firma FLINE postupuje striktne v zásade so Základným ustanovením firmy FLINE t.j. v našom záujme je poskytnúť služby zákazníkom prevyšujúce štandardný servis. Všetky reklamačné požiadavku budú po prejavení závady individuálne konzultované so zákazníkom a riešené formou opravy, výmenou, kompenzáciou alebo inak s cieľom spokojnosti zákazníka.

 

9. Záručná doba

9.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená zákonom a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.2 V prípade, že je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba, je uprednostnená pred lehotou stanovenou zákonom.

9.3 Firma FLINE poskytuje pozáručný servis a služby všetkým svojím zákazníkom na základe dohody, dohodnutou formou.

 

10. Vzhľad a farebnosť produktov, poťahové látky, povrchové úpravy dreva, dekorov a kovu.

10.1 Všetky fotky prezentujúce produkty firmy FLINE (v online katalógu, akciových letákoch) sú ilustračné a reálny výrobok sa môže mierne líšiť od ilustrácie.

10.2 Vzorkovníky látok a doplnkov uvedené na stránke www.fline.sk boli transformované do elektronickej podoby. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov.

Farebná odlišnosť tovaru od jeho zobrazenia na internetovej stránke predávajúceho je teda dovolená a nie je dôvodom na uplatnenie si reklamácie.


 

Referencie
“Kvalita - Dostupnosť - Elegancia”

Newsletter

Top